منطقه 5 - کن

  • تهران - منطقه 5 - شهران - جاده سولقان - روبروی شهران یکم - خ. ادهمی - ک. درمانگاه - جنب منبع آب - ک.پ : 1488674711
  • ،