ندامتگاه قزل حصار

  • البرز - کرج - جاده قزل حصار - روبروی پادگان شهید چمران