پارسیان پلکس (تولیدکننده قطعات پلکسی گلاس)

  • مدیر - سعید سیاوش ذکا
  • تهران - منطقه 12 - پامنار - ک. خلیلی مفرد - پ. 54
  • ، ،
ارزیابی