پارک - کد 1035

  • مدیر - یعقوبی
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - خ. 17 شهریور - 15 متری اول جنوب - نبش کوچه بینایی - روبروی پارک 17 شهریور - ک.پ : 1371976637
  • ،