حکیم زاده (تولید رنگ ودانه های رنگی)

  • مدیر - فرخ حکیم زاده
  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - خ. باقرخان - مجتمع پرهام - واحد 119