مطهره

  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. حسینی (سلیمانی) - خ. درویش