دواتگر (آنتن مرکزی)

  • تهران - منطقه 5 - پونک
کلمات کلیدی :

آنتن

دواتگر (آنتن مرکزی) در یک نگاهنصب کلیه آنتنهای مرکزی و دیجیتال و دوربینهای مرکزی با بهترین کیفیت بر روی آپارتمانها و برجها در تمام نقاط تهران با بیش از 15 سال سابقه
ارزیابی