شرکت نوآوران پرند سیستم

  • مدیر - امید ابراهیمی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - روبروی بانک ملی - ساختمان مهر 311 - ط. دوم - واحد 4