شهرداری منطقه 21 - ناحیه 2

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 8 - روبروی کارخانه شهاب
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی