عباسی

  • مدیر - سیدعلی اکبر عباسی
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - بعد از خیابان خوش جنوبی - پ. 865 - ک.پ : 1345637354
  • ،
ارزیابی