بانک تجارت - شعبه باجه دارایی جدید - کد 5934

  • آذربایجان شرقی - تبریز - دارایی - ک.پ : 15116