الکترو قائم

  • مدیر - مزینانی
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مشیریه - 20 متری اعظم - بعد از چهارراه اول