دکتر سیدیحیی الدین سجادی

  • مدیر - سیدیحیی الدین سجادی
  • تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد - خ. بهمنیار - بیمارستان مفرح - ک.پ : 18198
  • ،