شرکت تجارت گستر شایان سازه

  • مدیرعامل - دایان قره باش
  • گلستان - گرگان - ولی عصر - روبروی انبار جهاد - بین عدالت 49 و 51 - ساختمان گلستان - ط. اول

شرکت تجارت گستر شایان سازه در یک نگاهطراحی ساخت و نصب انواع سازه های فلزی از جمله اسکل های فلزی ساختمانی، سوله ، انواع جرثقیل سقفی، سوله و سالن های مرغداری و دامداری
ارزیابی