دکتر محمدرضا فلاح تفتی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده - پ. 123 - ط. چهارم
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی