دکتر مصطفی اعتمادزاده

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش خیابان مریم - پ. 2279 - واحد 14 - ک.پ : 15167
مستقردر :

بیمارستان آسیا - بیمارستان
شرق (رسالت) - کلینیک دندانپزشکی
ارزیابی