2000

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بعد از چهارراه مصطفی خمینی (سیروس) - ک. جمشیدپور - پ. 66