اوهانیان

  • مدیر - زاون اوهانیان
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - نرسیده به پل کن - روبروی مجموعه ورزشی شماره 2 - ک.پ : 13868