قرآن

  • تهران - منطقه 10 - قزوین - نبش خیابان کاظمی (تیموری) - ک.پ : 1357944384

قرآن در یک نگاهاین فرهنگسرا‌ در سال 1379، افتتاح شده است‌. تمام فعالیت این فرهنگسرا‌ مربوط به علوم قرآنی میباشد. شامل کتابخانه هدی، سینما هدی، آمفیتئاتر، مدرسه مکاتبه ای قرآن و کلاس‌های قرآنی شامل حفظ‌، قواعد، روخوانی، تجوید، روان خوانی است‌. جشنواره‌های قرآنی نیز در این مجموعه برگزار میشود.
ارزیابی