کیمیا

  • آذربایجان شرقی - تبریز - دروازه تهران - 300متر مانده به سه راهی ولی عصر - محل سابق غذاخوری مشعل