شرکت گرد الکتریک

شرکت گردالکتریک تولید کننده دکل مخابراتی
  • مدیر - جواد شریفی
  • تهران - منطقه 4 - دماوند - خ. سازمان آب - خ. نشوه - خ. 5 شیدایی - پ. 52 - طبقه همکف - ک.پ : 1658963111

شرکت گرد الکتریک در یک نگاهتولید دکل های مخابراتی
ارزیابی
تصاویر