شرکت پیش فرآوری ژلاتین توچال

  • مدیر - مسعود شاه محمدی
  • ورامین - شهرک صنعتی چرم شهر - بلوار کردستان - نبش مهران پنجم
ارزیابی