پگاه گلستان (پودر شیرخشک و آب پنیر صنعتی)

  • مدیر - حبیب آبایی
  • گلستان - گرگان - م. بسیج - شرکت شیر پگاه گلستان
کلمات کلیدی :

لبنی

|

لبنیات

|

لبنیاتی

پگاه گلستان (پودر شیرخشک و آب پنیر صنعتی) در یک نگاهتولید و توزیع انواع پودر شیرخشک و آب پنیر صنعتی در سراسر ایران
روابط عمومی - هاشمی

ایران - گلستان - گرگان
)
ارزیابی