البرز - مجیدیان - کد 3006

  • مدیر - مجیدیان
  • تهران - منطقه 1 - شریعتی - پل صدر - مجموع ورزشی چمران (بولینگ عبدل) - ط. سوم
  • ،
ارزیابی