آی تک

  • مدیر - ابراهیمی
  • تهران - منطقه 11 - فلسطین - خ. لبافی نژاد - مجتمع دوخت و بافت - ط. اول