کارخانه مخمل و ابریشم حریر کاشان

  • اصفهان - کاشان - امام حسین - خ. امیرکبیر
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی