رز پلاست

  • مدیر - علی رضا ابوالحلم
  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 17 - جنب پل اندیشه - خ. شیرین (58)