پارس تکنیک

  • مدیر - مجتبی مرشدی
  • تهران - منطقه 7 - طالقانی - خ. ملک الشعرا بهار - ساختمان ایران بک - ط. زرین - واحد 2 - ک.پ : 1571715615