پلیکان رایانه

  • مدیر - رضا راوندی
  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - خ. معلم - گوهری شمالی - روبروی عکاسی معلم - ک.پ : 1561635734