شرکت صنایع تبدیلی گلستان (شهره)

  • گلستان - گرگان - جاده کمربندی - بین شهرک شهریار و فردوسی
  • ،