دفتر آمار تلفیق برنامه و بودجه (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

  • مدیر - مقدم
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. خدامی - خ. تک شمالی - نبش خیابان عطار - وزارت مسکن و شهرسازی - ط. چهارم