تبریز لاچین

  • مدیر - خیری
  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - بین گل گشت و گلباد - ساختمان پزشکان گلباد
  • ،
ارزیابی