صنایع الکترونیک زعیم (مرکزی)

  • مدیر - حسن عبقری
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. برزیل شرقی - خ. نیلو - ک. پنجم - پ. 2 - ک.پ : 1435653611
  • ، ،