شرکت ساتراپ صنعت امروز (استرچ فیلم و فیلم های شرینگ) (ساتراپ پلیمر)

  • مدیر - داود فتاح
  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - بین خیابان استادحسن بنا و همایی - پ. 1030 - ک.پ : 1633696795
ارزیابی