شرکت پتسا صنعت

  • مدیر - آرمان صفاری
  • تهران - منطقه 6 - شیرازی جنوبی - خ. زرتشتیان - 16