کارخانه ریسندگی املش

  • گیلان - املش - جاده کهنه گویه - کیلومتر 6
ارزیابی