استادشهریار

  • شهریار - م. فجر (فرمانداری) - تقاطع خیابان جلال آل احمد و علامه طباطبایی
ارزیابی