دکتر مهرداد میرمعصومی

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از خیابان عباسپور (توانیر) - پ. 30
مستقردر :

ارزیابی
قدردانی زهرا : قدردانی
اقای دکتر میرمعصومی پزشکی محترم گرانقدر و بسیار مهربان و دلسوز هستند .