الکترو دلتا

  • مدیر - شکری
  • اسلام شهر - چهاردانگه - هیدخت - گلستان 16 - نبش گلستان 18 - پ. 11