پارسپیوتر

  • مدیر - ناصر علی زاده
  • تهران - منطقه 7 - بهار شمالی - نرسیده به خیابان طالقانی - ساختمان 102 - ط. دوم - واحد 14 - ک.پ : 1571836735