کارخانه پیاوار

  • مدیر - نخجوانی
  • شهریار - جاده بی بی سکینه - منطقه صنعتی صفادشت - بلوار فروردین - خ. هشتم شرقی