کارون

  • شرکت - فتحعلی فتحی
  • تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) شمالی - نرسیده به میدان 7 تیر - بعد از کوچه شایگان - پ. 234 - ط. اول - ک.پ : 1588934313
کارخانه

ایران - خوزستان - شوشتر - دیمچه - کمپ صنعتی
ارزیابی