دادسرای ناحیه 6 - خارک

  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - خ. خارک - جنب دانشکده علوم قضایی - ک.پ : 1133855313
ارزیابی
دادگاه عمومي سيد علي : دادگاه عمومي
پيگيري پرونده 9309982138600466