شرکت بزرگ امید رایانه

  • مدیر - امید خطیبی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - بلوار پاک نژاد - تقاطع بلوار دریا - ضلع شمال شرقی چهارراه - ساختمان نیما - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 1998875755
  • ،