صنایع چسب سینا (سیناران)

  • مدیر - سعید گودرزی ملایری
  • تهران - منطقه 6 - احمدقصیر (بخارست) - خ. 6 - پ. 11 - ک.پ : 1514718311

صنایع چسب سینا (سیناران) در یک نگاهشرکت صنایع چسب سینا تولیدکننده چسب های صنعتی سینا، ایران، چسب PVC، چارق و کیهان - تولیدکننده چسب های مایع صنعتی و مصرف عمومی، چسب چوب، چسب های نواری و چسب های نواری چاپدار، چسب سینا همیشه می چسبد.
ارزیابی