بیمارستان نگاه

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. گل نبی - خ. کتابی - پ. 3 - ک.پ : 1544914599
  • ، ، ، ،
  • ،
مستقرها :

دکتر بهرام عین الهی - فوق تخصص قرنیه
دکتر بهزاد یخشی - فوق تخصص قرنیه
دکتر ساسان وجودی - فوق تخصص شبکیه
دکتر سیدمحسن علوی - فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمرتضی انتظاری - فوق تخصص شبکیه
دکتر سیدمهدی مدرس زاده - فوق تخصص شبکیه
دکتر شاهین یزدانی - فوق تخصص گلوکوم
دکتر علی رضا نادری - فوق تخصص قرنیه
دکتر محسن شهسواری - فوق تخصص شبکیه
دکتر محسن کاظمی مقدم - فوق تخصص شبکیه
دکتر محمدعلی جوادی - فوق تخصص قرنیه
دکتر محمدمهدی پرورش - فوق تخصص شبکیه
دکتر مسعود سهیلیان - فوق تخصص شبکیه
دکتر مهدی رخصت یزدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر مهدی رخصت یزدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر مهرداد مهرآزما - فوق تخصص شبکیه
دکتر نادر نصیری - فوق تخصص قرنیه
ارزیابی
تشکر محسن : تشکر
ایشان یکی از بهترین پزشکان ایران هستند
تقاضا محسن : تقاضا
جناب آقای دکتر کریمیان -من محسن کریمی یکی از بیماران شما هستم و در سال 88 چشم چپم را پیوند قرنیه کردم-هرچند متاسفانه نتیجه مطلوب عاید نشد ولی خواستم که در سال 91 عمل چشم راستم را انجام دهم ولی به دلیل هزینه بسیار بالای ان نتوانستم و این روزها هم دید کافی ندارم و با عینک هم کارم درست انجام نمی گیرد و چشمانم دیگر طاقت نگهداری لنز سخت را هم ندارند-در منشور اخلاقی شما روزی دیدم که نوشته بودین که بیماری که هزینه عمل را نداشته باشد یا کم توانا باشد به شما مراجعه نماید من هم رودررو نتوانستم بشما اعلام