ش. 12 - فلسفی، علی رضا

  • مدیر - علی رضا فلسفی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - پ. 284 - ساختمان یاس - ط. سوم - واحد 9 - ک.پ : 1917715843
  • ،