موزه عکس خانه شهر

  • تهران - منطقه 7 - بهارشیراز - م. بهارشیراز - ضلع جنوبی غربی - ک.پ : 1574863311

موزه عکس خانه شهر در یک نگاهشاید هنوز، عکاسانی باشند که با دوربین های قدیمی کار می کنند، دور بین هایی که سرشان را زیر پارچه‌ای پنهان می کردند و روی دوربین قرارمی گرفت. همچنین، نمونه‌های سالم از دوربینهای دستی کداک و آکفا که فقط در آفتاب عکس میگرفت احتمالاٌ هنوز، در جاهایی در گوشه انبار اشیای متروک خاک میخورد، اما دیگر فیلمی برای آنها ساخته نمیشود که بتوان از آن استفاده کرد و خاکشان را پاک کرد و به کارشان انداخت. در عکاسخانه شهر نخستین موزه دائمی از این نوع دوربین در ایران، جعبه‌های عظیم و سه پایه‌دار عکاسان حرفه‌ای نسلهای پیش، و هزاران وسیله دیگر به تماشا گذاشته شده است.
ارزیابی