دادسرای ناحیه 29 - ویژه نوجوانان و اطفال

  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - جنب راهنمایی و رانندگی منطقه 5 - پ. 144 - ک.پ : 1481663111
  • ،