جستجو:
نزدیک:

شرکت ملی نفتکش ایران

  • مدیر - علی اکبر صفایی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. عاطفی شرقی - پ. 35 و 42 - ک.پ : 1917797163
روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی